236507 hvl inc web img 0233 a94f26 large 1487064499

ITS innoveert met UtrechtInc

De afdeling Information and Technology Services (ITS) verzorgt alle IT services voor studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers van de Universiteit Utrecht. Het team wil haar service verbeteren door in te spelen op de behoefte van klanten, nu en in de toekomst. Op 13 februari presenteerden zij hun vernieuwende concepten bij UtrechtInc voor feedback en implementatie.

Experimenten

Met het creëren van een proeftuin maakt ITS ruimte vrij voor innovatie. ITS CIO Carolien Besselink: “Onze toponderzoekers en docenten vragen om innovatieve IT. Als IT-afdeling kunnen we daar niet omheen. We hebben al veel bereikt met het in productie brengen van nieuwe technische mogelijkheden. Denk aan het digitaal toetsen, app’s voor studenten en het gebruik van de iRods technologie voor het onderzoek. Maar met het experimenteren als element in het innovatieproces; daar wilden we meer ervaring in opdoen. Ik ben verheugd dat UtrechtInc ons hierbij ondersteunt.”

UtrechtInc is de incubator van o.a. Universiteit Utrecht en begeleidt startups en corporate teams bij het doen van experimenten, validaties en implementatie. Op dit moment werken daar meer dan 30 startups in huis aan innovaties op het gebied van E-Health, E-Climate en E-Learning. Een groot deel is alumni van de Utrechtse kennisinstellingen of onderzoeker. ITS vindt hier een energieke dynamiek met ondernemers en een pragmatische aanpak.

236508 its%20 %20publiek 8ad451 large 1487064513

ITS Proeftuin

Met de ITS Proeftuin wil ITS medewerkers inspireren om proactief in te spelen op de veranderende IT omgeving.  “Het is een plek om te onderzoeken of een nieuwe technologie zinvol toegepast kan worden, maar bovenal om het proces van experimenteren te ervaren”, aldus Besselink. “Het leren denken als een startup, sterk vanuit de focus op een klant, hands-on en in co-creatie en samenwerking met partners is een mooie toevoeging op onze manier van werken. Via de proeftuinen komen we tot vernieuwende ideeën waar we als topuniversiteit ons voordeel mee kunnen doen.”

Aanpak

In januari kwamen 20 ITS collega's bij UtrechtInc bijeen voor een bootcamp. In de ochtend leerden zij hoe startups als pioniers innoveren. Met workshops als Business Modeling en Lean startup werd ingegaan op de eerste fase van idee tot validatie. De workshop Customer Discovery gaf hen handvatten om zich te buigen over hun eigen service, mogelijke kansen en oplossingen. Daarna ging ITS terug de afdeling op en zelf aan de slag. Om aannames onder de doelgroep te testen en verdere stappen te doorlopen.

Implementatie

Gisteren kwam ITS wederom bij UtrechtInc samen. Alle ideeën werden gepresenteerd voor een jury bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit het onderwijs en onderzoek. Hierin namen deel onder andere Leon van de Zande – Algemeen Directeur UBD en Martine Verbeek – Faculteitsdirecteur REBO. Voorafgaand aan het pitchevent kregen de teams feedback en tips van UtrechtInc en startups. Dat resulteerde in complimenten van de jury. Uiteindelijk werden Dana en UUber geselecteerd als winnaars. Zij gaan in maart één dag per week bij UtrechtInc werken aan de implementatie van hun concept. Marjan van Opstal-Gerla is een van de teamleden van Dana: “In eerste instantie hadden we een ander idee. UtrechtInc stimuleerde ons om eerst goed in gesprek te gaan met studenten. Met die waardevolle informatie konden we vervolgens onze oplossing aanscherpen op de daadwerkelijke behoefte van de doelgroep. Dit willen we in het vervolgtraject blijven doen.”

  • Over Dana: Informatievoorziening over het curriculum via bestaande communicatiekanalen als Whatsapp.
  • Over UUber: Car-sharing platform voor medewerkers op het Utrecht Science Park.

Foto 1, 4, 5: Door Hans van Leeuwen

236506 its%20pitches bd15f5 large 1487064497
236511 groepimg 0250%20(1) fd8947 large 1487064528
236567 img 0255 799d59 original 1487076665
Download PDF
Download PDF
Over UtrechtInc

Business incubator UtrechtInc accelerates the growth of early stage (IT) startups during their first years of existence. We have created an ecosystem for startups to build innovative products, develop teams, attract funding and grow a successful business. Since 2009 we have supported and guided over 200 startups in Utrecht.

berichten