214832 vponderwijsinnovatie13 d309ac large 1466585605

Onderwijsinnovatie met startups

Op 21 juni bracht incubator UtrechtInc onderwijsinstellingen en startups bijeen. Het doel van deze middag was transparantie brengen in de onderwijsvernieuwende aanpak van beslissers en de innovatieve concepten van startups. UtrechtInc Directeur Jorg Kop: “Door slim gebruik te maken van elkaars krachten bouwen ‘klein’ en ‘groot’ samen aan een sterk en toekomstbestendig onderwijs. Startups hebben de innovatie, snelheid en adaptiviteit in huis. Kennisinstellingen de toegang tot de afzetmarkt.”

Dialoog

Digitale innovaties zijn een van de veranderingen waar het hoger en professioneel onderwijs niet omheen kunnen. Startups vervullen hier een unieke rol. Op 21 juni stond slim samenwerken centraal. In informele setting werden behoeften, oplossingen en ervaringen met elkaar gedeeld. Gesprekleiders Jorg Kop, Directeur van startup incubator UtrechtInc en Leon van de Zande, Directeur Onderwijs & Onderzoek aan de Universiteit Utrecht, vlogen vanuit hun praktijkervaring de dialoog aan. Aanvullend gaf Erik Stam, Hoogleraar Ondernemerschap aan de Universiteit van Utrecht, zijn visie op het succesrecept voor samenwerking tussen startups en grote spelers.

Zaken doen

Jeroen Visser, Opleidingsmanager aan De Haagse Hogeschool, is enthousiast over de opzet van de bijeenkomst. "Dynamisch, met veel ruimte voor interactie. Daarbij zijn de pitches voor mij een hele efficiënte manier om veel startups te zien en daarna direct zaken te doen. Ik heb inmiddels met twee startups contact gelegd voor een vervolg." Andere geïnteresseerden waren Sanoma Learning, Hogeschool Utrecht, Wageningen UR, VSNU en TU Delft.

Benieuwd naar de 11 startups? Lees meer onderin dit bericht.

Aan tafel

Na de startup pitches verdeelde de groep zich in zessen om aan tafel verder in gesprek te gaan over de praktijk. Wat hebben we elkaar te bieden? Waar liggen de behoeftes? Hoe vind je elkaar? Wat kan beter? Hoe schaal je op na een succesvolle pilot? De rondetafelgesprekken gingen in op de drie fasen van samenwerken: verkenning, implementatie en succes. Hieronder een aantal conclusies uitgelicht:

Startups hebben de werkvorm voor vernieuwing en een super mentaliteit. Daar vind je de innovaties van morgen.

Career Services en Opleidingsmanagers zijn voor startups een van de eerste loketten voor samenwerking met kennisinstellingen.

Op zoek naar launching customers voor jouw startup? Bouw persoonlijke netwerken en kijk eerst in je eigen netwerk. Sluit vooral ook aan bij een incubator, zoals UtrechtInc. Hier vind je toegang tot waardevolle contacten en kun je veel leren van peers.

Zorg voor directe aansluiting op de behoeftes van kennisinstellingen en corporates. Alleen dan blinkt jouw startup uit! Zorg vervolgens voor goede referenties. Reken erop dat zij ervaringen zullen checken bij collega's.

Bij kennisinstellingen leeft het gevoel 'startups zijn commercieel en willen geld aan mij verdienen'. Transparantie en een gezamenlijke business case inbouwen helpt om dit weg te nemen.

Neem altijd de gebruiker als uitgangspunt voor de innovatie (user experience). En doe de pilot bij je innovators en early adoptors. Vanuit daar volgt adoptie door de ‘rest’ sneller.

Onderwijsinstellingen zoeken een partner voor innovatie en implementatie, geen vlugge leverancier.

 

Docenten willen niet werken met software waar bugs in zitten. Instellingen zijn bang om hun goede reputatie kwijt te raken... Voor een succesvolle en stabiele uitrol van de innovatie binnen de organisatie kan na de pilot daarom het beste in delen opgeschaald worden. Focus je eerst op kleine groepen.

Bouw een customer care in en behoud persoonlijk contact met zowel uitvoerder, docent als IT (dedicated).

De 11 startups (*UtrechtInc startup)

IamProgrez (UI)*

Richt zich met verschillende games op de structurele en continue verbetering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en is expert op het gebied van gamified assessments.

StuComm (UI)

Alle informatie voor studenten in 1 app, veilig, mobiel en innovatief.

Ontwikkelt Academy Attendance, een applicatie die real time data (o.a. aanwezigheidsgegevens) uit het onderwijs verzamelt, analyseert en presenteert aan onderwijsorganisaties.

Online, spel-gebasseerde e-learning omgeving waarin studenten en professionals hun gespreksvaardigheden kunnen trainen. In een veilige en flexibele omgeving oefenen zij met virtuele karakters. Op school, thuis of tijdens trainingen. Any time, any place.

TrainTool (UI)

App waarmee studenten communicatievaardigheden via rollenspellen en video kunnen trainen. De opnames bieden zelfreflectie en kunnen gedeeld worden voor feedback en toetsing.

Revisely (UI)

Helpt docenten om meer en betere feedback te geven op teksten van leerlingen/studenten.

Statistiek voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk. Met dit online programma kunnen studenten statistiek leren en docenten een digitale student-assistant inzetten.

Online platform dat leraren in staat stelt nieuwe didactische modellen, zoals blended learning, flipping-de-klas en online peer-to-peer learning, te implementeren.

Mattie

Helpt studenten om de concentratie te bewaren daar waar studenten afgeleid worden door het internet en sociale media.

Brengt onderwijs, talent en het bedrijfsleven in één klik op één plek samen. Matchen, kennisdelen en samenwerken.

Online cursus en begeleiding (blended learning) die studenten stap voor stap in het afstudeerproces helpt. Daarbij staat het ontwerp en de uitvoering van praktijkgericht onderzoek centraal.

Download PDF
Download PDF
Over UtrechtInc

Business incubator UtrechtInc accelerates the growth of early stage (IT) startups during their first years of existence. We have created an ecosystem for startups to build innovative products, develop teams, attract funding and grow a successful business. Since 2009 we have supported and guided over 200 startups in Utrecht.

berichten