Universiteit Utrecht en UtrechtInc krijgen financiering voor duurzame startups

Subsidie van Lokaal Economisch Fonds Utrecht

De Universiteit Utrecht en bedrijfsincubator UtrechtInc hebben het initiatief genomen om extra capaciteit vrij te maken voor meer duurzame startups bij UtrechtInc. Met de toekenning van de aanvraag voor een LEF-subsidie van het Lokaal Economisch Fonds Utrecht is dit nu mogelijk. De Universiteit Utrecht en UtrechtInc hebben 7 oktober een financiering van € 600.000 ontvangen.

De Universiteit Utrecht en UtrechtInc trekken met dit duurzaamheidsprogramma samen op om in maatschappelijk, economisch en sociaal opzicht een actieve bijdrage te leveren aan een gezonde leefomgeving.

UtrechtInc Garage

De creatieve plek voor duurzame startups zal begin 2016 gehuisvest worden bij UtrechtInc op het Utrecht Science Park. De incubator krijgt in de noordvleugel 600 m2 aan extra ruimte voor het creëren van duurzame startups. Met de naam UtrechtInc Garage wordt verwezen naar de geboorteplek van succesvolle bedrijven zoals HP en Apple. (zie foto/video hieronder)


UtrechtInc directeur Roel Raatgever: “De Garage is een platform waar niet alleen wij onze duurzaamheidsprogramma’s uitvoeren. Ook partners als Utrecht Sustainability Instituut en ClimateKIC brengen er hun activiteiten en startups samen.”

In de UtrechtInc Garage vinden studenten, onderzoekers en (startende) bedrijven elkaar om nieuwe duurzame oplossingen te bedenken. De maatschappelijke vraagstukken zijn afkomstig van bedrijven en overheden. Daarnaast komt er een co-working space waar die ideeën tot concrete projecten en bedrijven worden gerealiseerd.

“De complexe uitdagingen van vandaag, vragen om creatieve oplossingen en ondernemerschap. Impactvolle ideeën ontstaan vooral wanneer je bereid bent om samen te werken en breder te kijken dan je eigen vakgebied”, benadrukt Marjan Oudeman, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht.

Investeren in werkgelegenheid

In totaal wil UtrechtInc met dit programma 30 nieuwe duurzame bedrijven creëren. Dit moet op termijn leiden tot zeker 150 nieuwe banen. Jeroen Kreijkamp, wethouder Economische Zaken Utrecht: “Investeringen in UtrechtInc hebben eerder tot toename van de werkgelegenheid geleid. Ik ben blij dat we dit voort kunnen zetten.”

Download PDF
Download PDF
Over UtrechtInc

Business incubator UtrechtInc accelerates the growth of early stage (IT) startups during their first years of existence. We have created an ecosystem for startups to build innovative products, develop teams, attract funding and grow a successful business. Since 2009 we have supported and guided over 200 startups in Utrecht.

berichten